مرحله اول

پذیرش استارتاپ

نخستین گام در فرایند شتابدهی شتابدهنده شعف، فرستادن درخواست است. صاحبان ایده و بنیان گذاران استارت­آپ ها می توانند به صورت مراجعه حضوری و یا ازطریق سایت، فرم پذیرش را پر کرده و در شتابدهنده شعف ثبت نام نمایند. پس از آن، بررسی های اولیه توسط مدیران و منتور ها صورت گرفته و تعدادی از ایده ها که شرایط قابل قبول و مناسبی دارند، پس از مصاحبه حضوری، در شتابدهنده پذیرفته شده و اصطلاحا وارد دوره ابقا می شوند.

مرحله اول

مرحله دوم

دوره ابقا

دوره ابقا دوره ای دو ماهه است. در این دوره تمام خدمات شتابدهنده برای استارت­آپ ها رایگان می باشد؛ خدماتی همچون فضای کار اشتراکی، کارگاه های آموزشی و تخصصی مربوط به کسب و کارهای نوپا و استارت­آپ ها، جلسات مشاوره فنی و راهنمایی تخصصی بنیان گذاران استارت­آپ های موفق، استفاده از شبکه ارتباطات شتابدهنده د رجهت بهبود فرایند پیشرفت استارت­آپ و پشتیبانی مدیر شتابدهی در طول مدت دوره ابقا از خدمات رایگان شتابدهنده در طول دوره ابقا می باشد.

 

 

در این دوره شتابدهنده مفاهیم ابتدایی کسب و کار را به استارت­آپ ها آموزش می دهد و به آنها کمک می کند اهدافشان را به طور مشخص تثبیت کنند.

مرحله دوم

مرحله سوم

دوره شتاب (تثبیت)

دوره شتاب(تثبیت) دوره ای چهار ماهه است. استارت­آپ هایی که در دوره ابقا به خوبی از پس برنامه ریزی های مربوط به استارت­آپ خود برآمدند، با صلاحدید تیم شتابدهنده وارد دوره شتاب می شوند.

در این دوره سرمایه اولیه ای در اختیار استارت­آپ قرار خواهد گرفت. این سرمایه اولیه مجموعا ۲۵ میلیون تومان است و جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

  • ۱۰ میلیون تومان وجه نقد در اختیار صاحبان و بنیان گذاران استارت­آپ قرار می گیرد.
  • ۱۵ میلیون تومان باقی مانده هم جهت تبلیغات در رسانه های خبری وابسته به شتابدهنده، بازار سازی برای تیم و طراحی سایت و ساخت نرم افزار مورد نیاز استارت­آپ مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دوره نیز همچنان بهره مندی از خدمات آموزشی و مشاوره های متخصصان حوزه های تخصصی استارت­آپ مورد نظر و فضای کار اشتراکی شتابدهنده برای استارت­آپ ها وجود دارد.

در دوره شتاب بخشی از سهام استارت­آپ که معمولا ۱۰-۱۵ درصد است به نام شتابدهنده می شود.

مرحله سوم

مرحله چهارم

روز ارائه نهایی

با آماده شدن استارت­آپ و رسیدن آن به انتهای دوره شتاب، بنیان گذاران استارت­‌آپ ها در روز ارائه نهایی یا Demo Day ، محصول یا خدمت خود را به سرمایه گذاران معرفی می کنند. البته پس از پیدا شدن سرمایه گذار مناسب، بخشی از سهام استارت­‌آپ متناسب با سرمایه ی سرمایه گذار، به نام او می شود.

مرحله چهارم